BG CENTAR: “LJUDSKA PRAVA MLADIH U REPUBLICI SRBIJI U 2021. GODINI”

614
0
Beogradski centar za ljudska prava predstavio je juče na online događaju novi godišnji izveštaj „Ljudska prava mladih u Republici Srbiji u 2021. godini“.
Foto: Beogradski centar za ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava predstavio je juče na online događaju novi godišnji izveštaj „Ljudska prava mladih u Republici Srbiji u 2021. godini“.

Izveštaj pokazuje da su se mladi u Srbiji u 2021. godini suočavali sa brojnim izazovima u ostvarivanju ljudskih prava, naročito prava na rad, obrazovanje, slobodu kretanja i mirnog okupljanja, informisanost, a posebno u ostvarivanju prava na zdravlje u uslovima globalne pandemije virusa korona.

Mladi su starosna grupa koje je najviše izložena siromaštvu, a čak 75% mlađih ispod 35 godina ima teškoće u sastavljanju kraja sa krajem, što rezultira time da većina njih živi sa roditeljima. Prosečne zarade mladih starosti 15-29 godina za 16% su manje od opšteg proseka i većina radno angažovanih mladih nema mogućnost za dostojanstven rad. Mladi ne ostvaruju čitav niz prava iz oblasti radnog prava – od prava na ograničeno radno vreme, preko prava na zaradu i naknadu zarade, minimalnu zaradu, do prava na plaćeno odsustvo, godišnji odmor, prekovremeni rad i bolovanje.

Foto: Beogradski centar za ljudska prava

Mladima koji su tokom 2021. godine učestvovali u aktivnim politikama zapošljavanja (programima Moja prva plata, stručna praksa i pripravništvo) uskraćena su prava na pravične i povoljne uslove rada, pravo na pravičnu zaradu i sindikalna prava, učesnicima programa bilo je uskraćeno i socijalno osiguranje dok je zdravstveno osiguranje bilo ograničenog kapaciteta (za slučaj povrede na radu). Takođe zabrinjava i otvoren prostorom za radnu eksploataciju mladih i neusklađenost pravnog okvira za volontiranje sa međunarodnim standardima.

“Nigde ne postoje ni sveobuhvatni podaci o volonterima i volonterkama u Srbiji, njihovoj starosti i polu, broju volonterskih sati ili novčanoj vrednosti volonterskog rada. Utisak je da se volontiranje i dalje ne shvata kao društvena vrednost i oblik građanskog učešća već kao neplaćeni rad, i ne postoji okvir koji bi omogućio da se volontersko iskustvo adekvatno prizna i vrednuje, što dodatno destimuliše mlade“, kaže Goran Sandić, jedan od autora ovogodišnjeg izveštaja.

Foto: Beogradski centar za ljudska prava
Foto: Beogradski centar za ljudska prava

Participacija mladih u aktivnostima vezanim za zaštitu životne sredine, uprkos povećanom interesovanju, ostala je na niskom nivou. „Iako su mladi evidentno zainteresovani za zaštitu životne sredine, podaci pokazuju da je procenat mladih koji smatra da je dobro informisan o problemima koji se tiču životne sredine oko 10%, a sličan je i procenat mladih koji su učestvovali u akcijama volontiranja u svojoj lokalnoj zajednici“, rekao je Ognjan Pantić, autor izveštaja koji se bavio temom prava na zdravu životnu sredinu.

Iako su mladi najčešće bili isključeni iz procesa donošenja odluka vezanih za životnu sredinu tokom 2021. godine, mladi su pribegli vaninstitucionalnim sredstvima borbe za njenu zaštitu, što ukazuje na to da prepoznaju značaj zdrave životne sredine po njihovo zdravlje i blagostanje.

Izveštaj o ljudskim pravima mladih u Republici Srbiji u 2021. godini na 282 strane obrađuje 12 prava, 4 posebne teme i i 4 teme koje se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava pojedinih osetljivih grupa mladih. Ceo izveštaj sa svim nalazima možete pronaći na ovom linku.

Istraživanje, prevod i objavljivanje Izveštaja o ljudskim pravima mladih u Republici Srbiji u 2021. godini realizovano je uz podršku Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji.

IZVORBeogradski centar za ljudska prava
Prethodni tekstJKP Vodovd: Obaveštenje za meštane Koprivnice, Metriša i Jelašnice
Sledeći tekstJavni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore u Popisu 2022.