Hitna nabavka laboratorije za PCR testiranje za stanovnike Timočke krajine

Sastanak povodom epidemiološke situacije u Timočkoj krajini
Foto: Fejsbuk/Boško Ničić

Danas je u velikoj sali Skupštine grada Zaječara održan zajednički sastanak načelnika Zaječarskog i Borskog okruga sa predsednicima opština i gradonačelnicima sa teritorije ovih okruga.

Sastanku su prisustvovali i direktorka Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar sa saradnicima i okružni sanitarni inspektor.

Na sastanku su doneti sledeći zaključci:

  1. Da se od Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar zatraži hitna procena epidemiološke situacije, kako na teritoriji Timočke krajine, tako i za svaku lokalnu samoupravu pojedinačno;
  2. Da se na osnovu epidemiološke procene u lokalnim samoupravama gde je to neophodno, što pre uvede vanredna situacija;
  3. Da se za potrebe građana koje pokriva Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar pod hitno, učešćem proporcionalnog broja stanovnika, nabavi laboratorija za PCR testiranje, a iz razloga ogromnog kašnjenja rezultata testova koji se upućuju u referentne laboratorije u Beograd. Zaključeno je da se ova nabavka obavi preko grada Zaječara, s tim da će ostale lokalne samouprave finansijski učestvovati u nabavci, srazmerno broju stanovnika u ukupnom broju stanovnika Timočke krajine;
  4. Donet je radni zaključak da gradonačelnici i predsednici opština u dnevnoj komunikaciji koordiniraju mere, i usklađuju ih tako da se
    širenje zaraze virusom COVID-19, ne preliva iz jedne u drugu lokalnu samoupravu;
  5. Donet je zaključak da se hitno uputi inicijativa Кriznom štabu Vlade Republike Srbije i resornom ministarstvu da se odredi potencijalna COVID bolnica za teritoriju Timočke krajine, vodeći računa o kadrovskoj osposobljenosti iste;
  6. Načelnici oba okruga preuzeli su na sebe obavezu da kadrovski ojačaju sanitarnu inspekciju, kao i druge inspekcijske službe neophodne za sprovođenje u delo naredbi gradskih i opštinskih štabova za vanredne situacije.