Nagradni foto-konkurs: „Knjiga, ti i leto“ u Kladovu

147
0
facebook.com/Biblioteka "Centar za kulturu" Kladovo

„Knjiga, ti i leto“ tema je nagradnog foto-konkursa koji je objavila Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo, a konkurs se održava po šesti put.

Tri najbolje fotografije koje promovišu knjigu i čitanje i ove godine biće nagrađene. Pravo učešća imaju fotografi amateri, ljubitelji čitanja bez obzira na uzrast.

Radovi treba da prikazuju osobu/-e koja čita/ju. Može se učestvovati sa najviše tri fotografije (crno bele ili u boji, bez kompjuterske obrade).

Radove slati u jpeg formatu sa nazivom/opisom i podacima o autoru (ime i prezime, mesto prebivališta, godina rođenja, telefon i mejl) na adresu kulturakld@gmail.com od 19. avgusta 2018. do 31. avgusta 2018.

Izložba pristiglih fotografija i dodela nagrada održaće se tokom septembra 2018., o čemu će svaki učesnik konkursa lično biti obavešten, a javnost putem web portala, društvene mreže Facebook i lokalnih medija.

Glavna nagrada je digitalni foto-aparat.

Pristigli radovi biće objavljivani, po redosledu pristizanja, u grupi Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo na društvenoj mreži Facebook.