Osnovno javno tužilaštvo Zaječar: Posebno saopštenje za javnost

261
0
Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru
Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru

Osnovni javni tužilac Slaviša Dimitrijević, obratio se javnosti saopštenjem na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru.

Kako ne bi bilo pogrešnih interpretacija obaveštenja koja građani svakodnevno primaju preko sredstava javnog informisanja, daću kratak pregled krivičnopravnih propisa koji imaju za cilj kažnjavanje učinioca krivičnih dela u vezi sa merama radi sprečavanja širenja virusa COVID-19.

Pre svega, svako udaljavanje iz samoizolacije smatra se krivičnim delom nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz čl.248. KZ., pritom tu imamo dve situacije:

Samoizolacija građana koji su doputovali iz inostranstva – Doneta je Odluka Vlade Republike Srbije kojom je COVID-19 proglašena zaraznom bolešću i koja je više puta dopunjavana i na osnovu koje su svi građani iz te kategorije obavezni da se izoluju dolaskom u mestu svog prebivališta. Takođe, da se ODMAH jave, po uputu sanitarnog inspektora na graničnom prelazu, koji može biti u usmeno ili pismenoj formi, nadležnom zavodu za javno zdravlje, a koji dalje preduzima mere i vodi evidenciju lica u samoizolaciji.
Samoizolacija građana, u zemlji, a koji su bili u kontaktu sa obolelima – Po utvrđivanju da je neka osoba obolela od virusa COVID-19 i saznanja sa kim je ta osoba bila u kontaktu, njegovi kontakti se, od strane nadležnog zavoda za javno zdravlje upućuju na samoizolaciju u prostorijama njihovog stanovanja.

Termin „samoizolacija“ u napred navedenim slučajevima smatra se kućnom izolacijom u trajanju od 28 dana u kom periodu lice ne sme da, iz bilo kog razloga, osim hitnog medicinskog stanja, napušta prostorije boravka. Hitno medicinsko stanje predstavlja drastično pogoršanje zdravstvenog stanja i tada se poziva nadležna medicinska služba radi dolaska kod obolelog.

Ukoliko se utvrdi da građani krše napred navedene mere samoizolacije nadležno tužilaštvo će izdati nalog policiji radi hapšenja i privođenja tih lica, a zatim biće predloženo i određivanje pritvora prema njima. Ovo iz razloga što su prekršili zdravstvene mere, odnosno propise donete u vreme epidemije i čiji je cilj da se zaštite svi građani od zaraze.

Za ovo krivično delo predviđena je kazna zatvora do 3 godine ili novčana kazna a kada se odredi pritvor, ta lica, sa teritorije nadležnosti OJT Zaječar, se odmah upućuju u pritvorsku jedinicu u Pirotu.

Takođe zatvorom do 3 godine kazniće se lice koje ne postupi po Odlukama za suzbijanje ili sprečavanje ove zarazne bolesti pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolesti. Ukoliko, usled prenošenja zarazne bolesti, nastupi smrt jednog ili više lica a bolest je namerno prenošena, kazniće se zatvorom od 2 do 12 godina.
Lica koja krše policijski čas ili lica kojima je zabranjen izlazak, Naredbom Ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije kažnjavaju se prekršajno, shodno Uredbi o prekršaju za kršenje Naredbe Ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije koju je donela Vlada Republike Srbije, novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Što se tiče ostalih krivičnih dela koja nisu povezana sa ugrožavanjem zdravlja ljudi, ako su izvršena u vreme proglašenog vanrednog stanja, tužilaštvo smatra da je takvo izvršenje otežavajuća okolnost za učinioca i predlagaće se strožije kazne, navodi se u saopštenju osnovnog javnog tužioca Slaviše Dimitrijevića.