Pomoć za starija lica u Boljevcu

162
0
Stari ljudi šetaju
Foto ilustracija: Pixabay

Jedna od usluga iz oblasti socijalne zaštite, koja se finansira iz budžeta opštine Boljevac, je i pomoć u kući starijim licima.

Ova usluga je do sada realizovana preko Centra za socijalni rad, a u skladu sa novim propisima, u narednom periodu će je realizovati lokalna samouprava sa licenciranim institucijama.

Za ove namene u budžetu opštine Boljevac je opredeljeno 3 600 000 dinara, a ugovore za obavljanje poslova negovateljica je potpisalo pet žena sa spiska Nacionalne službe zapošljavanja i one su prošle kroz odgovarajuću edukaciju, navodi boljevac.org.rs.

Posao negovateljica je pružanje različitih vidova pomoći starim i iznemoglim licima, počev od uređenja stambenog prostora, nabavke lekova i namirnica do pratnje pri odlasku lekaru.