Naslovna Društvo Pored srednjoškolaca od ponedeljka 15. marta i stariji osnovci prelaze na online...

Pored srednjoškolaca od ponedeljka 15. marta i stariji osnovci prelaze na online nastavu

9
Školske klupe, učionica
Foto: www.timokpres.rs

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Srbiji, u skladu sa preporukama Кriznog štaba od 12. marta 2021. godine, doneta je odluka da se, u sedmici od 15. do 19. marta 2021. godine, za sve razrede drugog ciklusa (V-VIII) osnovne škole, nastava organizuje putem nastave na daljinu, sopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Za učenike prvog ciklusa, od I do IV razreda, nastava se organizuje svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad.

Ministarstvo je tim povodom svim školama, preko školskih uprava, uputilo uputstva.

Svaka škola je u obavezi da bliže uredi način planiranja, organizovanja i ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada putem nastave na daljinu uz važeći raspored časova, u skladu sa operativnim planom.

Obrazovno-vaspitni rad putem nastave na daljinu realizuje se na osnovu rasporeda časova za svako odeljenje, u realnom vremenu, putem izabranog sistema za upravljanje učenjem, korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije, obezbeđujući ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća.

Кao i do sada, obezbeđeno je emitovanje časova nastave putem Javnog medijskog servisa RTS i platforme RTS Planeta.

Časovi redovne nastave traju 45 minuta, odnosno mogu da traju i kraće od 45 minuta, o čemu odlučuje škola, uvažavajući specifične okolnosti i uzrast učenika. Ukoliko učenici iskažu potrebu, nastavnik će organizovati i čas dopunske, dodatne i pripremne nastave.

Škola je u obavezi da izmeni operativni plan rada i da izmenjeni plan rada dostavi nadležnoj školskoj upravi na saglasnost. Direktor škole je u obavezi da upozna zaposlene, roditelje i učenike sa načinom organizacije obrazovno-vaspitnog rada putem nastave na daljinu, kao i sa njihovim obavezama, pravima i ulogama, posredstvom već uspostavljenih kanala komunikacije.

Način realizacije nastave će se nadalje prilagođavati u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, a koje su uslovljene epidemiološkom situacijom.

- mesto za reklamu -
IZVORTIMOK PRESS