Pravo na porodičnu penziju od ove godine imaju i vanbračni partneri

99
0
Par starijih ljudi na klupici
Foto ilustracija: Pixabay

Pravo na porodičnu penziju od ove godine imaju i vanbračni partneri, što znači da će posle smrti supružnika, iako se nisu potpisali pred matičarem, imati pravo da naslede primanje, ukoliko je njihova zajednica trajala najmanje tri godine.

Isto važi i za one koji sa preminulim penzionerom imaju zajedničko dete. Udovica ovo pravo može da ostvari samo ako je navršila 53 godine ili u trenutku smrti supružnika ima najmanje 45 godina. U tom slučaju ček će početi da joj stiže tek kada napuni 53. Kada su u pitanju muškarci oni porodičnu penziju ne mogu da dobiju pre 58 godine.

Ovo su samo neke od novina koje donose izmene Zakona o PIO koje su stupile na snagu 1. januara.

U njima stoji i da će porodični penzioni ček stizati čak i na adresu razvedenog supružnika ukoliko je sudskom presudom utvrđeno da ima pravo na izdržavanje, pišu „Večernje novosti“.

Za supružnike vojnih lica važe malo drugačija pravila. Vanbračni partner profesionalnog vojnika koji je poginuo za vreme ratnih dejstava, pravo na porodičnu penziju stiče bez obzira na navršene godine pod uslovom da nije ponovo sklopio brak.

Ravnopravan položaj sa ostalim zaposlenima od početka ove godine imaju i oni koji su zaposleni na privremenim i povremenim poslovima ili rade preko omladinskih zadruga, po osnovu ugovora o delu, autorskog i drugih ugovora.

Od pre nekoliko dana drugačije je uređen i status osoba koje rade u našoj zemlji za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo. 

Više o izmenama Zakona o Penzijskom i invalidskom osiguranju možete pročitati na sajtu „Večernjih novosti“.