Prekograničnom saradnjom Srbije i Rumunije, do bolje turističke ponude!

173
0
FOTO: RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Prekogranično područje Srbije i Rumunije predstavlja izuzetan turistički potencijal. Prirodne lepote Karpata, bogato kulturno – istorijsko nasleđe, mogućnost za uživanjima u zimskim sportovima samo su deo potencijala koje ovo područje ima.

S tim u vezi, u Negotinu je održana konferencija za štampu na kojoj je predstavljen „Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma“.

Kroz realizaciju projekta „Carpathians Connects“, na osnovu izrađenih dokumenata i analiza na sastancima i debatama, definisani su prioritetni koraci aktera u planinskom turizmu koji se ogledaju u identifikaciji, pripremi i realizaciji zajedničkih prekograničnih projektata iz oblasti planinskog turizma.

Prekogranični projekti u planinskom turizmu su veoma specifični i za njih postoji veoma malo izvora finansiranja ili neke druge podrške. Fondovi Evropske unije (EU) su u ovom trenutku jedini realni izvori podrške ovakvim inicijativama i projektima.

Zbog toga je i pripremljen “Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma”, koji je uglavnom usmeren ka EU fondovima i njihovim principima i uobičajenim pravilima. Priručnik je koncipiran u odnosu na pretpostavljene, potencijalne otvorene pozive za podnošenje projekata iz oblasti planinskog turizma u nekom od Programa transgranične ili prekogranične saradnje.

U ovom Priručniku (obzirom da je akcenat na korišećenje EU fondova u prekograničnoj saradnji) prekogranična saradnja se posmatra kao saradnja zemalja članica Evropske unije, zemalja koje imaju status kandidata i zemalja koje imaju status potencijalnih kandidata za članstvo u EU. Regionalna i teritorijalna saradnja podrazumeva podršku aktivnostima između zemalja koje dele zajedničku granicu, a zarad dostizanja ciljeva i donošenju pozitivnih promena. Prekogranična saradnja koju finansijski podržava EU nastala je na temeljima principa EU da granica bude tačka spajanja a ne tačka razdvajanja.

FOTO: RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Zbog svega navedenog je i nastao ovaj Priručnik. On pruža mogućnost svakom zainteresovanom da uloži svoje vreme i sazna više o prekograničnim programima preko kojih se finansiraju projekti za razvoj planinskog turizma.

Priručnik će biti od koristi:

  • Predstavnicima vlasti koje se bave planinskim turizmom u karpatskom prekograničnom području,
  • Institucijama i organizacijama koje posluju u oblastima životne sredine i turizma,
  • Profesionalcima koji se bave održivim turizmom i srodnim sektorima.

Priručnik daje smernice za kretanje od početne ideje za neki projekat, preko konkurisanja za EU fondove i realizacije, do zatvaranja projekta i povraćaja utrošenih finansijskih sredstava. Korisnici ovog priručnika će imati najbolji učinak ako svoje vreme opredele ka što većem angažovanju prema datim savetima.

Priručnik dostupan za preuzimanje na adresi: http://www.carpathiansconnects.com/srb/index.php/downloads