Zaječarska inicijativa raspisala nove konkurse za projekte mladih

Organizacije i đački parlamenti mogu da predlože ideje o rešavanju problema sa kojima se suočavaju u svojim zajednicama.

121
0

Zaječarska inicijativa je 26. novembra raspisala nove konkurse namenjene udruženjima mladih i za mlade i đačkim parlamentima iz Timočke krajine u okviru svojih programa donacija Ziman-ov fond za mlade i Mladi u pokretu. Kao i tokom prethodnih 11 godina, Zaječarska inicijativa će tokom 2019. godine podržati najmanje 10 najboljih ideja koje budu predložili mladi ljudi.

Krajnji rok za podnošenje nacrta projekata je 29. decembra 2018. godine. Cilj ovih konkursa je da se podrže mladi ljudi da pokreću inicijative koje vode ka pozitivnim promenama u lokalnim zajednicama i doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih.

Organizacije i đački parlamenti mogu da predlože ideje o rešavanju problema sa kojima se suočavaju u svojim zajednicama.

Maksimalni iznos za koji organizacije mogu da konkurišu iznosi 3.000 američkih dolara, odnosno 500 dolara, kada je reč o đačkim parlamentima. Sve informacije, kao i konkursni materijali dostupni su na stranici www.ziman.rs.

Kroz Ziman-ov fond za mlade i program Mladi u pokretu, Zaječarska inicijativa je do sada podržala 64 projekta organizacija mladih iz Timočke krajine, u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara, kao i 62 projekta đačkh parlamenata srednjih škola u približnoj vrednosti od 25.000 dolara. U ovim projektima je učestvovalo preko 3.000 mladih ljudi, koji su se u svojim sredinama bavili različitim temama prepoznatim kao značajne od strane mladih.