NBS smanjila zaradu menjačnicama – Evro ne sme da bude skuplji od 120,31 dinar

1411
0
Euro, novac
Foto ilustracija: Pixabay

Narodna banka Srbije (NBS) ukinula je menjačima neograničenu proviziju na prodajni kurs evra i ostalog stranog novca, preneo je N1. Prema novoj odluci, koja se primenjuje od danas, menjačnice će na prodajni kurs evra moći da zaračunavaju najviše 1% provizije, što znači da evro u petak ni u jednoj menjačnici u Srbiji ne sme da bude skuplji od 120,31 dinar.

  • Za obavljanje menjačkih poslova menjač može naplatiti proviziju. Pri otkupu, odnosno prodaji efektive javni poštanski operator i ovlašćeni menjač mogu od fizičkih lica naplatiti proviziju u iznosu najviše 1% – navedeno je u izmenjenoj Odluci o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova koja je u četvrtak popodne objavljena u Službenom glasniku, a primenjuje se dan kasnije.

Do sada su menjačnice mogle da zaračunavaju proviziju od 1% pri otkupu deviza od građana, dok provizija pri prodaji evra i drugog stranog novca nije bila ograničena.

Računica sada, posle objave izmenjene odluke, izgleda ovako: u menjačnicama se devizni kurs evra formira tako što su dozvoljena odstupanja od srednjeg kursa najviše 1,25% naviše i naniže, i na to može da se, i kod prodajnog i kod otkupnog kursa, doda provizija od 1%.

Zvaničan srednji kurs NBS za 11. mart, iznosi 117,6470 dinara, a kada se na to doda 1,25%, koliko može da iznosi maksimalni prodajni kurs, pa na zbir još 1% provizije, građane u menjačnicama evro može da košta maksimalno 120,31 dinar.

U suprotnom smeru – kada se od srednjeg kursa oduzme 1,25%, koliko može da iznosi minimalni otkupni kurs u menjačnicama, pa se dobijeni rezultat umanji za još 1% provizije, dobije se minimalnih 115,01 dinar za koliko građani mogu da prodaju evro u menjačnicama.

Dakle, danas cena evra u menjačnicama, zajedno sa maksimalnom provizijom, sme da se kreće u rasponu od 115,01 do 120,31 dinar.

Pri tome, iznos provizije u menjačnicama mora da bude posebno istaknut, odvojeno od prodajnog i otkupnog deviznog kursa.

  • Menjač je dužan da na početku radnog vremena istakne obaveštenje o visini najvećeg procenta provizije – koji ne može biti veći od 1% – tako da ono bude vidljivo za stranke, i to na istom mestu i na isti način kao što je istaknuta kursna lista, kao i da proviziju naplaćuje do visine procenta naznačenog u tom obaveštenju, s tim da ovo obaveštenje ne može menjati u toku radnog vremena – piše u Odluci NBS.

Novom odlukom NBS predviđeno je i da za obavljanje menjačkih poslova ovlašćeni menjač može da koristi njen ili softver jedne od banaka s kojima ima zaključen ugovor, a javni poštanski operator – sopstveni softver.

  • Softveri treba da sadrže tehnološko-aplikativna rešenja koja omogućavaju obavljanje menjačkih poslova na propisan način, uključujući i utvđivanje i primenu kurseva i provizija ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatora koji se utvrđuju na način propisan ovom odlukom – navodi se u propisu.

Softver, takođe, kako se dodaje, treba da obezbedi i beleženje, čuvanje i dostavljanje NBS svih podataka na nivou pojedinačne transakcije o obavljenim menjačkim poslovima.