Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije dobila sertifikat o zaštiti žiga „Balcanica Superior“

129
0

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije zvanično je u ponedeljak 3. septembra 2018. godine od strane Zavoda za intelektualnu svojinu dobila sertifikat o zaštiti žiga „Balcanica Superior“.

Žig garancije „Balcanica Superior“ ovim sertifikatom (ispravom o žigu) priznat je i registrovan za narednih 10 godina, uz mogućnost da se i po isteku ovog perioda registracija neograničeno produžava.

Iz RARIS-a naglašavaju da je cilj Regionalnog brenda istočne Srbije „Balcanica Superior“ je da potrošačima i turistima potvrdi da kupovinom lokalnih proizvoda i korišćenjem lokalnih usluga doprinose razvoju privrede i turizma istočne Srbije, odnosno da su oni prošli sistem provere i da zadovoljavaju određeni stepen kvaliteta.

„Balcanica Superior“ je posebna vrsta oznake koju može da koristi više privrednih društava ili više preduzetnika, lica, pod nadzorom vlansika žiga, a to je u ovom slučaju RARIS. Ovaj brend garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge, kao i da su oni poreklom iz istočne Srbije.

Kako je najavljeno u junu ove godine, javni poziv za preduzeća iz istočne Srbije za dodelu prava za korišćenje brenda je otvoren i u prethodnom periodu RARIS je primio desetak prijava koje zadovoljavaju definisane kriterijume. Proces prijavljivanja i kontrole podnetih prijava je u toku, te se očekuje da do kraja oktobra budu potpisani i prvi ugovori.

Više informacija o brendu „Balcanica Superior“ možete dobiti na sajtu RARIS-a www.raris.org ili na sajtu Regionalnog brenda: www.balcanicasuperior.rs