Rok za dostavljanje obaveštenja Poreskoj upravi o isplati lične zarade 15. decembar

1281
0
Digitron, štednja, takse, porezi
Foto ilustracija: Steve Buissinne/Pixabay

Preduzetnici koji su se odlučili da isplaćuju ličnu zaradu u 2022. godini, treba da obaveštenje o svom opredeljenju podnesu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave – ePorezi najkasnije do 15. decembra 2021. godine.

Isti rok važi i ukoliko se preduzetnik odluči da u 2022. godini prestane sa isplatom lične zarade.

Preduzetnik koji se jednom opredeli za ličnu zaradu i želi da je isplaćuje i u narednim godinama nema potrebe da o tome posebno obaveštava Poresku upravu.