U Pošti bez popunjavanja uplatnica za plaćanje taksi za usluge MUP-a

1689
0
Nalog za uplatu, uplatnica
Foto: www.timokpress.rs / D.S.

U poštama širom Srbije građani više ne moraju sami da popunjavaju uplatnice za plaćanje taksi i naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova, već se instrukcije za plaćanje automatski generišu na šalteru prilikom uplate.

Кako je navedeno na sajtu Pošte Srbije, generisanje instrukcije za plaćanje je usluga koja podrazumeva kreiranje jedinstvene uplatnice za plaćanje taksi i naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova – naknade za usluge izdavanja lične karte, pasoša, vozačke dozvole, prebivalištva i boravišta.

Usluga se pruža u svim poštama, što praktično znači da će korisnici koji se za to opredele, na šalteru saopštiti samo svoje podatke za uplatu i vrstu naknade koju plaćaju, a sistem će automatski za njih generisati nalog za uplatu.

Građani koji to žele i dalje će moći da plaćaju takse i naknade za usluge MUP-a putem ručno popunjenih uplatnica