Konkurs za upis na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

1276
0
vatrogasci
Foto: www.timokpress.rs

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će upisati 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;
 3. da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
 4. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;
 5. da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 6. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
 7. da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 1. jula 2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Konkurs traje do 25. maja 2021. godine.

Sa područja Timočke krajine na obuku će biti primljeno 20 polaznika i to:

 • 7 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Bor – teritorija grada Bora,
 • 3 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Donji Milanovac – teritorija opštine Majdanpek,
 • 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Negotin – teritorija opštine Negotin,
 • 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Majdanpek – teritorija opštine Majdanpek,
 • 5 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilački bataljon Zaječar – teritorija grada Zaječara,
 • 3 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Кnjaževac – teritorija opštine Кnjaževac.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.