„Bolivud“ u Negotinu (FOTO + VIDEO)

"Bolivud" na komičan način prikazuje realan život danas, a priča počinje kada u mali grad na granici dolazi producent!

121
0
Mjuzikl "Bolivud" - TIMOKPRESS.RS

Na sceni Doma kulture u Negotinu, u okviru Mokranjčevih dana, publika je imala prilike da uživa u mjuziklu „Bolivud“ Narodnog pozorišta iz Beograda.

„Bolivud“ na komičan način prikazuje realan život danas, a priča počinje kada u mali grad na granici dolazi producent koji želi da u bivšoj fabrici „Mladost“, koja je sada pozorište, otvori studio i pruži priliku glumcima, a i svim drugim ljudima u tom mestu da dobiju ulogu u bolivudskom spektaklu. Izne­nad­na vest je uzbu­di­la glum­ce iz pozo­ri­šta koji su odlu­či­li da pro­du­cen­tu napra­ve priredbu i time pove­ća­ju šan­se za ulo­ge u budu­ćoj predstavi.

Dola­zak „Boli­vu­da“ kroz pesmu i igru predstavlja pri­ču o kra­hu indu­stri­je, kse­no­fo­bi­ji, pri­va­ti­za­ci­ji, lažnim sve­to­vi­ma… „Boli­vud“ kao indu­stri­ja zaba­ve i sre­će, posta­je povod za udru­ži­va­nje, solidar­nost, slo­gu i počinje da vraća sve zaboravljene vred­no­sti koje su ostale u tran­zi­ci­o­nom vre­me­nu.

„Bolivud“ je napisala i režirala Maja Pelević, a za muziku je bila zadužena Anja Đorđević. U predstavi igraju Miloš Đorđević, Jelena Đokić, Danijela Ugrenović, Suzana Lukić, Pavle Jerinić i Bojana Đurašković, a učestvuju i muzičari Nevena Pejčić, Aleksandar Solunac i Danilo Tirnanić. Koreograf je Igor Koruga, scenograf Igor Vasiljev, a kostimograf Marina Vukasović Medenica.

Deo mjuzikla „Bolivud“, pogledajte u nastavku:

Na trećem festivalskom danu, publika na Mokranjčevim danima uživala je i u koncertu klavirskog kvinteta „Altro senso“, u bioskopu „Krajina“ u Negotinu. Klavirski kvintet “Altro senso” osnovan je 2014. godine, i prvi je klavirski kvintet nakon dužeg vremena u Srbiji sa kontinuiranim nastupima. Čine ga: Nataša Špaček, Tea Petrović Balint, Bojana Jovanović Jotić, Jovan Stojanović i Dušan Kočišević.

Kvintet nastupa na solističkim koncertima, a održava i tematske, i multimedijalne projekte posvećenim deci. Kvintet je do sada imao preko 20 nastupa i solističkih koncerata.

TIMOKPRESS.RS

K.M.

 

 

IZVORtimokpress.rs
Prethodni tekstBor: Hapšenja zbog krađe!
Sledeći tekstPočinje “Kup Grada Zaječara” na Popovoj plaži