„Muzeji za 10“: Nagradni konkurs „Predstavi svoj muzej“

Narodni muzej
Narodni muzej "Zaječar"

Nacionalni komitet ICOM Srbija objavio je poziv za učešće na konkursu za dostavljanje kratkih video formi na temu „Predstavi svoj muzej“.

Poziv je otvoren do 15. novembra 2020. godine u ponoć za sve kreativne osobe, a naročito mlade, koji na ovaj način žele da iskažu talenat i inovativnost, i svoju prizmu sagledavanja rada muzeja.

PROPOZICIJE KONKURSA:

  • Pravo učešća na konkursu imaju punoletne osobe, dok osobe mlađe od 18 godina mogu učestvovati uz pismenu saglasnost roditelja ili staratelja;
  • Od učesnika se očekuje da kreiraju kratki video u trajanju do tri minuta;
  • Video se može snimiti mobilnim telefonom, fotoaparatom ili kamerom;
  • Video radove je potrebno postaviti – na Instagram ukoliko se putem te društvene mreže učestvuje te tagovati odgovarajuću stranicu „Muzeji za 10“ uz hešteg #muzejiza10 ili, ukoliko se učestvuje na društvenoj mreži Fejsbuk – postaviti video u komentaru ispod posta koji poziva na učestvovanje u ovom nagradnom konkursu;
  • Jedna osoba može učestvovati sa više različitih video radova, ali može biti nagrađena samo za jedan od poslatih;
  • Dobitnici treba, uz video radove, obavezno da pošalju sledeće podatke: ime i prezime, adresu, mejl adresu, kontakt telefon i fotografiju autora, u svrhu kontaktiranja i time daju pristanak za navedeno.

NAGRAĐIVANJE:

Кriterijum za izbor najboljih radova je kreativnost i inovativnost autora u prikazu muzeja koji je posetio i snimio.

Prema izboru stručnog žirija, 10 najboljih, najkreativnijih i najzanimljivijih video radova biće nagrađeni prigodnim poklonima koje daruju Studio Maruška i Muzeji Srbije.

Učesnici koji su stekli pravo na nagradu biće prvo kontaktirani na Fejsbuku ili Instagramu, kako bi dostavili kontakt podatke, te pozvani telefon u vezi sa uručivanjem nagrade – datumu i mestu.

ODABIR I КONTAКTIRANJE DOBITNIКA:

O tome ko su dobitnici nagrada odlučuje stručni žiri sastavljen od predstavnika manifestacije „Muzeji za 10“ koji ima 5 radnih dana da donese odluku. Imena dobitnika biće objavljena najkasnije u subotu, 21. novembra 2020. godine do 20 časova na sajtu Organizatora, Fejsbuk i Instagram stranici.

UČEŠĆE U OVOM NAGRADNOM КONКURSU JE BESPLATNO I DOBROVOLJNO i ni na koji način nije povezano sa Fejsbukom ni Instagramom. Ima isključivo zabavni karakter i ni na koji način, posredno ili neposredno, se ne naplaćuje učešće, niti je uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem, kupovinom proizvoda ili činidbom osobe koja učestvuje u konkursu.

Učesnici koji budu postavljali video materijale, fotografije ili komentare uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, kao i oni koji postavljaju bilo šta što na bilo koji način vređa ili omalovažava tuđa verska, politička ili seksualna uverenja, biće diskvalifikovani.

Učestvovanje je zabranjeno za zaposlene kod Organizatora, kao i za lica koja su na bilo koji način povezana sa pripremom ili realizacijom ovog nagradnog konkursa, kao i za njihove najbliže rođake. Svaki ovakav učesnik biće diskvalifikovan.

SAGLASNOST UČESNIКA SA PRAVILIMA КONКURSA I UPOTREBA PODATAКA O LIČNOSTI:

Učešćem u ovom konkursu, učesnici dozvoljavaju Organizatoru da sakuplja, procesuira i čuva njihove podatke u saglasnosti sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, „Službeni glasnik RS“, broj 87 od 13. novembra 2018.)

Napomena: Slanjem video materijala za učestvovanje u ovom konkursu Muzeji Srbije dobijaju pravo korišćenja nagrađenih radova. Rezultati konkursa i odabrani radovi biće objavljeni na sajtu www.muzejirsbije.rs i promovisani na društvenim mrežama i u medijima.

Ukoliko Fejsbuk i Instagram stranice ili sajt Organizatora privremeno budu van funkcije zbog dešavanja koja su van kontrole Organizatora, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Кonkurs je otvoren do 15. novembra 2020. godine u ponoć.

Ovaj poziv objavljen je na sajtu www.muzejisrbije.rs kao i na Fejsbuk i Instagram stranicama „Muzeji za 10“.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim pozivom možete dobiti postavljanjem pitanja na mail adresu: muzeji10@gmail.com