Srpsko lekarsko društvo: Nebojša Paunković iz Zaječara dobitnik nagrade za životno delo

367
0
nebojša paunković
Nebojša Paunković, dobitnik nagrade za životno delo Srpskog lekarskog društva Foto: Srpsko lekarsko društvo

NEBOJŠA PAUNKOVIĆ, poznati i viđeni Zaječarac, dobitnik je nagrade za životno delo koje mu je 6. maja 2019. godine dodelilo Srpsko lekarsko društvo, za dugogodišnje vrhunske rezultate u oblasti medicine.

Ovo priznanje je došlo kao kruna svega što je dr Nebojša Paunković, redovni član Аkdemije medicinskih nauka i priznati stručnjak, dao razvoju medicine.

Nebojša Paunković je rođen 1942. godine u Zaječaru. Otac Dragan mu je bio lekar (pneumoftizizolog) a majka Cita, profesor nemačkog jezika. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je Zaječaru. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1965.godine. Specijalizaciju iz Interne medicine završio je 1974. godine, a Specijalizaciju Nuklearne medicine 1984 godine u Beogradu. Odbranio je magistarski ispit 1975. godine, a doktorsku disertaciju 1977. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Do odlaska u penziju bio je dugogodišnji rukovodilac Službe za nuklearnu medicinu, načelnik Internističke službe, u dva mandata direktor bolnice u Zdravstvenom centru Zaječar.

Bio je i prodekan na Fakultetu za menadžment Zaječar. Od 2006. godine radi kao vlasnik u prestižnoj Poliklinici „Paunković“ u Zaječaru.

Profesor Paunković biran je u univerzitetska nastavnička zvanja na Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta u zvanje višeg naučnog saradnika 1990. godine, a na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Megatrend univerziteta, izabran je za redovnog profesora 2006. godine. Na obe visokoškolske ustanove bio je mentor u izradi magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Za vanrednog člana Akademije medicinskih nauka izabran je 1998. godine, a za redovnog člana 2016.godine.

Jedan je od tvoraca smera Menadžment u zdravstvu na Fakultetu za menadžment u Zaječaru.

U oblasti naučno istraživačkog rada dao je veliki doprinos uvođenju novih metoda u izučavanju funkcije štitaste žlezde i patogenih mehanizama, kliničko – laboratorijske korelacije i razvijanje i testiranje dijagnoznih nuklearno-medicinskih metoda.

Nebojša Paunković
Profesor dr Nebojša Paunković
Prof. Paunković je preko 30 godina rada posvetio istraživanjima u patofiziologiji i klinici tireoidnih oboljenja.

Objavio je monografije i preko 90 naučno stručnih radova koje je prezentovao i objavio u zemlji i inostranstvu. U ovom periodu objavljeno je nekoliko metodoloških pristupa, testirano više  dijagnoznih metoda, dati brojni podaci o tireoidnom morbiditetu. Najznačajniji izveštaj je epidemiloškog karaktera: Opis i analiza epidemijskog ispoljavanja  imunogene hipertireoze u Timočkoj Krajini 1994-1996. koji je publikovao američki časopis “Thyroid”.

Dobitnik je brojnih nagrada

Pored ovog velikog priznanja prof. Paunković je dobitnik  Godišnje nagrada Srpskog lekarskog društva za doprinos zdravstvenoj zaštiti, zvanjа endokrinolog od strane Jugoslovenskog udruženja endokrinologa, i više povelja, diploma, i zahvalnica. Dobitnik je i nagrade ,,Milovan Antić“ za najbolji rad objavljen u inostranim časopisima i nagrade Kliničkog centra Srbije i listova ,,Viva“ i ,,Politika“ (Sunčani sat) za istraživački rad sa grupom istraživača iz oblasti Tireoidologije.

Nagradu Akademik Bošnjaković za poseban doprinos nuklearnoj medicini dobio je 2018. godine. Takođe je dobitnik društvenih priznanja, ordena rada sa zlatnim vencem, ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima, godišnje nagrade oslobođenja Zaječara.

Prof. Paunković je član Srpskog lekarskog društva, sekcija za nuklearnu medicinu i endokrinologiju, član Udruženja za nuklearnu medicinu, predsednik Jugoslovenskog udruženja za nuklearnu medicinu, član Evropske tiroidne asocijacije, Evropskog udruženja za nuklearnu medicinu. U zaječarskoj podružnici Srpskog lekarskog društva u više mandata predsednik, predsednik i Podružnice Timočkog regiona.

Inicijator, glavni i odgovorni urednik Timočkog medicinskog glasnika, član Hellenic Journal of Nuclear Medicine, Reviewer for THYROID, član je Research Board of Advisor Američkog biografskog instituta.

Pored rezultata  u medicini profesor Paunković je dugogodišnji humanitarni i društveni radnik. Dugogodišnji izviđač, načelnik Odreda i strešina izviđača opštine Zaječar. Za svoj rad je nagrađen najvećim priznanjem Saveza  izviđača Srbije ,“zaslužni član“ za dugogodišnji doprinos razvoju izviđaštva.

Čestitamo!