Usvojen budžet Opštine Negotin za 2019. godinu

52
0
Foto: negotin.rs

Na 11. sednici Skupštine opštine Negotin, usvojena je Odluka o budžetu Opštine Negotin sa Кadrovskim planom za 2019. godinu

Odlukom o budžetu planirani ukupni prihodi i primanja u 2019. godini su 1.625.935.000 dinara. Od toga 1.258.926.000 dinara su planirana sredstva iz sopstvenih prihoda a 367.009.000 dinara čine sredstva iz ostalih izvora. Na isti iznos planirani su i ukupni rashodi i izdaci u narednoj godini.

Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, Foto: negotin.rs

Napravili smo odgovorni i domaćinski budžet koji uključuje investicije koje smo započeli u ovoj godini, a koje će biti završene naredne godine. Imajući u vidu da ćemo dosta sredstava iduće godine uložiti u investicione radove, sledeća godina biće štedljiva“, rekao je Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin. On je istakao da će rebalans budžeta biti samo za investicije a ne za pokrivanje nerelanih troškova.

Na sednici je doneta Odluka o načinu utvrđivanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2019. godinu, kao i Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Negotin. Doneta je i Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Negotin za 2018. godinu.

Usvojena je i Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za naselje Negotin, kao i Odluka o izmeni i dopuni odluke o obrazovanju Кomisije za planove.

Usvojeno je i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2019. godinu Javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin, sa finansijskim planom.

Između ostalog, doneta je i Odluka o pokretanju postupka javno–privatnog partnerstva za realizaciju projekta rekonstrukcije i održavanje osvetljenja na teritoriji opštine Negotin.

IZVORnegotin.rs
Prethodni tekstMeđunarodni novogodišnji festival tenisa 23. decembra u Zaječaru
Sledeći tekstZavršeno glasanje za TOP 5 manifestacija istočne Srbije!