Održana 71. sednica Gradskog veća grada Zaječara

175
0
Zaječar
Foto: www.timokpress.rs

Na 71. sednici Gradskog veća grada Zaječara, razmatran je Nacrt Odluke o budžetu grada Zaječara za 2019. godinu, sa Nacrtom kadrovskog plana za 2019. godinu.

Većnici su, između ostalog, razmatrali Predlog Zaključka o utvrđivanju Predloga programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Zaječara za iduću godinu. Takođe, na sednici je bilo reči i o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Članovi Gradskog veća su razmatrali i Nacrt Odluke o usvajanju regionalnog plana upravljanja otpadom za Zaječar, Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac, a bilo je i reči o davanju Saglasnosti na Nacrt Ugovora o zajedničkim upravljanjem komunalnim otpadom između Zaječara i Bora, kao i Majdanpeka, Negotina, Knjaževca, Kladova i Boljevca.

Na sednici je bilo i reči o Nacrtu Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa „Nikoličevo“. Razgovaralo se i o usvajanju Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2019. godinu, a razmatrao se i Nacrt rešenja o usvajanju Programa praćenja nivoa komunalne buke na području Zaječara za sledeću godinu.

Većnici su razmatrali i odluke o kontroli kvaliteta vazduha u gradu, poljoprivrednom zemljištu, imenovanju članova školskih odbora, kao i više pojedinačnih zahteva građana.