Raspisani izbori za članove saveta nacionalnih manjina za 4. novembar

128
0
Glasanje
Foto ilustracija: Pixabay

Povodom predstojećih izbora za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su raspisani za 4. novembar ove godine, Gradska uprava Zaječar uputila je obaveštenje građanima grada Zaječara i interno raseljenim licima sa boravšitema na teritoriji grada Zaječara.

Izborno pravo građana Republike Srbije koji pripadaju nacionalnim manjinama, za izbor Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, uključuje njihovo pravo da: biraju članove nacionalnog saveta svoje nacionalne manjine, budu birani za člana, predlažu kandidate, budu informisani o izborima za Nacionalne savete nacionalnih manjina, budu informisani o kandidatima za članove Nacionalnih saveta i o programima tih kandidata, budu upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine, da glasaju na izborima za Nacionalni savet svoje nacionalne manjine i da im budu zaštićena prava vezana za izbor Nacionalnog saveta.

Upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahev pripadnika nacionalne manjine, uz ispunjavanje opštih uslova za sticanje aktivnog biračkog prava, odnosno, da je podnosilac zahteva upisan u Jedinstveni birački spisak.

Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi Gradskoj upravi grada Zaječara, u pisanoj formi, na propisanom obrascu i svojeručno ga potpisuje.

U delu posebnog biračkog spiska za područje grada Zaječara upis i promene u posebnom biračkom spisku (brisanje, izmene, dopune ili ispravke) vrši Gradska uprava grada Zaječara, kao poveren posao, do zaključenja posebnog biračkog spiska.

Deo posebnog biračkog spiska koji se vodi za grad Zaječar, izložen je u zgradi Gradske uprave grada Zaječara. Neposredni uvid u deo posebnog biračkog spiska u cilju provere ličnih podataka upisanih u poseban birački spisak, može se izvršiti svakog radnog dana u Gradskoj upravi grada Zaječara, u vremenu od 07.30 do 15.30 časova, kancelarija broj 60, u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u poseban birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Nakon zaključenja posebnog biračkog spiska, nadležno Ministarstvo vrši upis promene u posebnom biračkom spisku na način i po postupku utvrđenom Zakonom i Pravilnikom (na osnovu rešenja koje donosi nadležno Ministarstvo, najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora).

Zahtev za vršenje promene u biračkom spisku nakon zaključenja posebnog biračkog spiska podnosi se Gradskoj upravi grada Zaječara.