Zaječar: Sutra sednica Skupštine grada, pred odbornicima i četvrti rebalans budžeta

113
0
FOTO: ZAJECAR.INFO

U petak, 12. oktobra biće održana 19. sednica Skupštine grada Zaječara. Sednica počinje u 10 sati u velikoj sali Skupštine grada. Odbornici Skupštine grada razatraće između ostalog odluku o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada a izjasniće se i o predlogu rešenja za cenu toplotne energije.

Predlog dnevnog reda :

1. Izbor članova Verifikacionog odbora;
2. Razmatranje Izveštaja Gradske izborne komisije grada Zaječara o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odborniku Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje je izabran I broj 013-456/1 od 03.08.2018. godine;
3. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Zaječara;
4. Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana Generalne regulacije grada Zaječara br. 2 – severoistok, istok, jug i jugozapad grada Zaječara;
5. Pretres Predloga Odluke o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018. godinu;
6. Pretres Predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Pozorištem Timočke krajine “Zoran Radmilović” – u likvidaciji Zaječar;
7. Pretres Predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Javnim komunalnim preduzećem Gradsko saobraćajno preduzeće “Zaječar” – Zaječar u likvidaciji;
8. Pretres Predloga Odluke o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Sportsko poslovnog centra „Timok“ DOO Zaječar u likvidaciji;
9. Pretres Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar;
10. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara;
11. Pretres Predloga Odluke o održavanju prevremenih izbora za članove Saveta mesne zajednice “Vratarnica”;
12. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Treću izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Timok-održavanje” Zaječar za 2018. godinu;
13. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2018. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Zaječara po osnovu subvencija Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2018. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar na Cenovnik usluga;
14. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno – stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenu toplotne energije;
15. Pretres Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar” Zaječar;
16. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar;
17. Pretres Predloga:
a) Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru;
b) Rešenja o imenovanju direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru;
18. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva „Timočka Кrajina“ Zaječar;
19. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove “Đulići” Zaječar za radnu 2017/2018. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na godišnji plan rada Predškoleske ustanove“Đulići” Zaječar za radnu 2018/2019. godinu;
20. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu finansijskog plana za 2018. godinu Centra za socijalni rad “Zaječar” u Zaječaru;
21. Upoznavanje sa Zapisnikom Budžetske inspekcije grada Zaječara II br. 47-4/2018 od 03.08.2018. godine o kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod Osnovne Muzičke Škole „Stevan Mokranjac“ – Zaječar za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine;
22. Odbornička pitanja