EPS Distribucija preuzima 650.000 mernih uređaja

1001
0
strujomer
Foto ilustracija: Pixabay

Operator distributivnog sistema EPS Distribucija, u skladu sa Zakonom o energetici, od svih korisnika sistema preuzima merne uređaje, merno razvodne ormane, priključne vodove, instalacije i opremu u merno razvodnim ormanima, saopštila je informativna služba Elektroprivrede Srbije (EPS), a u „upravo započetoj fazi“ biće preuzeto 650.000 brojila.

EPS Distribucija, uz 650.000 mernih uređaja na teritoriji cele Srbije, preuzima i obavezu održavanja preuzete opreme i snosiće troškove budućeg održavanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu, navodi se u saopštenju.

U sada započetoj fazi, kako kažu, na distributivnom području Beograda biće preuzeti merni uređaji i ostala oprema 163.280 korisnika, na distributivnom području Novog Sada 168.610, na distributivnom području Kralјeva 163.670, na distributivnom području Niša 104.260 i na distributivnom području Kragujevca 50.180 uređaja.

“Korisnici sistema nemaju nikakve troškove u vezi sa preuzimanjem, a u skladu sa Zakonom o energetici, EPS Distribucija urediće uslove preuzimanja ugovorom”, naglašavaju u EPS.

Kažu i da su obaveštenja i ugovori u dva primerka dostavljeni korisnicima sistema na adresu uručenja računa za električnu energiju, te da jedan potpisan primerak ugovora treba vratiti nadležnom ogranku EPS Distribucije u roku od osam dana na naznačenu adresu.

“Ukoliko korisnici sistema ne potpišu ugovor o preuzimanju, ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje navedene opreme i mernih uređaja, što znači i da će snositi sve buduće troškove održavanja”, upozoravaju u EPS, uz napomenu da preuzimanje ne znači i istovremenu zamenu postojećih uređaja.

Kako stoji u saopštenju, EPS Distribucija je do sada preuzela 600.000 od ukupno 3.684.000 mernih uređaja širom Srbije.