Konkurs za upis nove generacije brucoša u Zaječaru i Požarevcu

203
0
Fakultet za menadžment u Zaječaru
Fakultet za menadžment Zaječar

KONKURS ZA UPIS STUDENATA
U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT ZAJEČAR

1. U sedištu Fakulteta za menadžment Zaječar u Zaječaru na:

 • Osnovne akademske studije Biznis i menadžment 50 studenata
 • Osnovne akademske studije Biznis i menadžmentstudije na daljinu15 studenata

Stručni naziv: diplomirani menadžer (240 ESPB)

 • Osnovne akademske studije Ekonomija50 studenata
 • Osnovne akademske studije Ekonomijastudije na daljinu15 studenata

Stručni naziv: diplomirani ekonomista (240 ESPB)

 • Osnovne strukovne studije – Poslovna informatika30 studenata

Stručni naziv: strukovni informatičar (180 ESPB)

2. U Visokoškolskoj jedinici u Požarevcu na:

 • Osnovne akademske studije – Ekonomija 60 studenata

Stručni naziv: diplomirani ekonomista (240 ESPB)

fakultet za menadžment
Foto: www.timokpress.rs


Prijavljivanje kandidata svakim radnim danom od 09.00 do 16.00 do 06.07.2020.godine.

Prijemni ispit se polaže 6. jula u 12.00 sati.

Prijemni ispit se polaže iz predmeta: informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja, tako što se od ponuđenih četiri predmeta biraju i polažu dva predmeta.

Upis kandidata traje u prvom upisnom roku od 09. do 17. jula 2020. godine.

Školarina je 120.000, 00 dinara i uplaćuje se: Prva rata 20.000,00 prilikom upisa, a ostali deo po 10.000,00 dinara na DESET mesečnih rata.

Kandidat prilikom prijavljivanja podnosi sledeća dokumenta:

 1. diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (overena fotokopija);
 2. svedočanstva od I do IV razreda srednje škole (overene fotokopije);
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. 2 fotografije za indeks, 4,5 x 3,5 cm.;
 5. 2 ŠV (obrasca koja obezbeđuje Fakultet);
 6. dokaz o uplati I rate školarine.

Svi oni koji žele mogu se prijaviti i polagati prijemni ispit ONLINE na sajtu Fakulteta www.fmz.edu.rs

Sve informacije na:

Fakultet za menadžment Zaječar; Park šuma Kraljevica bb; 19000 Zaječar
www.fmz.edu.rs; info@fmz.edu.rs; 019/430 800; 019/430 801; 019/430 802

Visokoškolska jedinica Požarevac; ul. Lole Ribara 31; 12000 Požarevac
www.fpspo.edu.rs; studentskasluzba@fpspo.edu.rs; 012/555 234; 557 123