MUP: Otvoren konkurs za vatrogasce-spasioce

197
0
vatrogasci
Foto: www.timokpress.rs

Ministarstva unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica.

Pravo učešća na konkurs ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa
4) da ima završenu srednju školu
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti

Pravo učešća imaju i lica koja poseduju nacionalnu vozačku dozvolu B kategorije, uz obavezu da u roku od godinu i po dana, od dana završetka obuke za vatrogasce, polože za C kategoriju.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na konkurs do 9 . aprila 2019. godine.

konkurs
Vatrogasno spasilačka jedinica Bor Foto: www.timokpress.rs