Predstavljeni rezultati istraživanja „Vitalni znaci 2017/2018“ u Zaječaru

140
0

Zaječarska inicijativa je početkom 2018. godine, pokrenula istraživanje “Vitalni znaci”. Reč je o istraživanju o kvalitetu života građana na teritoriji Grada Zaječara. Istraživanje je rađeno u saradnji sa Fondacijom „Iskorak“ i Međunarodnim centrom „Olof Palme“.

“Vitalni znaci” je međunarodno prihvaćena metodologija dubinskog istraživanja jedne zajednice. Sprovodi se širom Evrope i sveta. Prvi put je istraživanje osmislila i primenila Fondacija „Toronto zajednice“ iz Kanade.

Istraživanje se temelji na multidisciplinarnom pristupu. S jedne strane ono uključuje lokalne eksperte iz svih oblasti koje se istražuju. Oni pomažu u izboru i prikupljanju statističkih podataka koji daju realnu sliku o kvalitetu života u Zaječaru. S druge strane, ispituju se i mišljenja i stavovi javnosti. To daje lični pečat istraživanju. Način na koji ljudi doživljavaju zajednicu u kojoj žive i kako se u njoj osećaju je jednako važno kao i statistika.

Evo šta su pokazali rezultati istraživanja:

Istraživanje stavova građana, urađeno na reprezentativnom uzorku, dalo je mnoge očekivane rezultate. Neki podaci predstavljaju i iznenađenje. Građani Zaječara su od ukupno 13 kategorija koje su obuhvatili „Vitalni znaci“, najbolje ocenili “Bezbednost u zajednici”. Bezbednosti su dail prosečnu ocenu od 3,82 na skali od 1 do 5. Jedino starosna populacija od 15 do 19 godina, daje ovoj kategoriji nešto nižu ocenu (3), ističući nasilje na javnim mestima kao najveći bezbedonosni rizik sa kojim se mladi suočavaju. Građani su, takođe, nešto bolje ocenili i mogućnosti za rekreativne aktivnosti u gradu (3,79). Dostupnost sadžaja iz oblasti kulture i umetnosti ocenjena je 3,16.

Gotovo polovina ispitanika (49,49%) se slaže da je nezapolsenost najveći problem u Zaječaru. “Mogućnosti za zapošljavanje” ocenjuju prosečnom ocenom od 1,55 na skali od 1 do 5. Građani veoma loše stanje zapažaju i kada je reč o demografskim prilikama, prirodnom priraštaju i odlasku iz Zaječara (prosečna ocena od 1,69). Loše je ocenjena i lokalna ekonomija (prosečna ocena od 1,93), socijalna zaštita i siromaštvo (2,04) i ostvarivanje prava na zdravlje (2,07).

Svoje zadovoljstvo kvalitetom života u Zaječaru, građani i građanke su ocenili poražavajućom ocenom od 2,45 (prosečna ocena na skali od 1 do 5). Kao stvari koje najviše vole u vezi sa svojim životom u gradu uglavnom navode postojanje prirodnih resursa (jezera, reke, planine, priroda) – 39,29 %, odgovarajuću veličinu grada – 19,90%, bezbednost – 11,73% i mogućnosti za rekreaciju – 10,71%.

Veliki procenat je ispitanika koji izražava slabu pripadnost zajednici – njih čak 60%. Osećaj pripadnosti i identifikacija sa zajednicom je veoma važan elemenat ukupno socijalnog kapitala i predstavlja preduslov da se njeni članovi angažuju u vezi sa razvojem zajednice.

Građanima će uskoro biti dostupan celokupan izveštaj o „Vitalnim znacima“, koji bi kroz analizu stavova građana i statističkih podataka, trebalo da da punu sliku o vitalnosti zaječarske zajednice.