Naslovna Kultura Muze(ji) Balkana povezuju zajednice

Muze(ji) Balkana povezuju zajednice

Četiri balkanska muzeja u misiji povećanja pristupačnosti osobama sa invaliditetom

44
muzej u knjaževcu
Zavičajni muzej Knjaževac; Foto: www.timokpress.rs

Tokom 2021. i 2022. godine Zavičajni muzej Кnjaževac (Republika Srbija), Narodni muzej u Кikindi (Republika Srbija), Memorijalni centar holokausta makedonskih Jevreja (Severna Makedonija) i Zavičajni muzej Visoko (Bosna i Hercegovina) biće uključeni u regionalni projekat osmišljen u cilju unapređenja pristupačnosti muzejskih programa i aktivnosti osobama sa invaliditetom.

micic
Milena Milošević Micić, foto: www.timokpress.rs

Ovu regionalnu inicijativu pokrenula je Milena Milošević Micić, muzejska savetnica i istoričarka umetnosti iz Zavičajnog muzeja Кnjaževac u saradnji sa koleginicama iz Bitole i Sarajeva. Projekat će se realizovati kroz niz aktivnosti, a prvi korak u unapređenju pristupačnosti muzeja je identifikacija postojećih barijera koje stoje na putu inkluzije osoba sa invaliditetom u muzejske programe i aktivnosti. Uz izradu studije pristupačnosti za svaki od četiri muzeja, projekt obuhvata i sledeće aktivnosti:

  • obuke i razmene iskustava,
  • izradu digitalnih elemenata, kao što su QR kodovi,
  • izradu audio-video materijala sa tumačenjem na maternjem, engleskom i znakovnom jeziku,
  • izradu taktilnih elemenata za slabovide i slepe,
  • izradu materijala na Brajevom pismu u cilju interpretacije delova zbirki muzeja,
  • nabavku didaktičkih pomagala i igračaka,
  • pripremu i izradu internet prezentacije sa interaktivnom mapom muzeja na Balkanu,
  • izradu 3D modela predmeta iz muzejskih zbirki,
  • nabavku opreme (po dva tableta sa slušalicama za svaki muzej koji učestvuje),
  • organizaciju međunarodnog treninga (vebinara).

Sve projektne aktivnosti biće realizirane u saradnji sa stručnjacima iz četiri partnerska muzeja i predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom.

Projektni tim čine četiri muze, članice Balkanske mreže muzeja: Aida Vežić, Aida Mia Brilisauer, Irena Ružin i Milena Milošević Micić.

„Jako sam srećna da ću kroz ovaj projekat biti u prilici podeliti svoje iskustvo i znanje koje sam stekla kao članice Balkanske grupe za pristupačnost muzeja. Već pet godina provodim reviziju pristupačnosti muzeja u cijeloj regiji i imala sam privilegiju učiti od najboljih u ovoj oblasti.“ – izjavila je članica tima Irena Ružin iz Bitole.

Projekat “Unapređenje pristupačnosti muzeja na Balkanu za osobe sa invaliditetom” (Making Balkans Museums More Accessible to Persons With Disabilities) finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu kroz Alumni Small Grants Program.

Projekat se realizuje u parnterstvu sa Balkanskom mrežom muzeja.

- mesto za reklamu -
IZVORZavičajni muzej Knjaževac