Naslovna Politika U petak 32. sednica Skupštine grada Zaječara

U petak 32. sednica Skupštine grada Zaječara

9
Zaječar
Foto: www.timokpress.rs
U petak, 25. oktobra biće održana 32. sednica Skupštine grada Zaječara koja će početi u 10 sati.

Odbornici će odlučivati o razrešenju i imenovanju novog vršioca dužnosti direktora JKSP „Zaječar“. Na dnevnom redu naći će se i davanje saglasnosti na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Zaječara. Jedna od tačaka je i davanje saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“. Na sednici će biti reči i o Izveštaju realizacije Godišnjeg plana rada PU „Đulići“ a biće razrešeni i imenovani novi članovi pojedinih školskih odbora.

Dnevni red 32. sednice Skupštine grada Zaječara
 1. Izbor članova Verifikacionog odbora;
 2. Razmatranje Izveštaja Gradske izborne komisije grada Zaječara o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odborniku Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje je izabran I broj 013-1/1 od 17.10.2019. godine;
 3. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Zaječara;
 4. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javno komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ za 2018. godinu;
 5. Pretres Predloga:
  a) Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar;
  b) Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar;
 6. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Zaječara 2019/2020. godine Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar;
 7. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2019. godinu;
 8. Pretres Predloga Rešenja o ispravci Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;
 9. Pretres Predloga:
  a) Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada PU „Đulići“ za period septembar 2018. – avgust 2019. godine;
  b) Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Đulići“ za period septembar 2019.- avgust 2020. godine;
 10. Pretres Predloga Programa za s provođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu;
 11. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru;
 12. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Кaradžić“ u Velikom Izvoru;
 13. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Zaječaru;
 14. Pretres Predloga:
  a) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu;
  b) Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” u Salašu;
 15. Pretres Predloga Rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja;
 16. Odbornička pitanja.
- mesto za reklamu -
IZVORGrad Zaječar