Raspisan konkurs za policajce: U Zaječaru i Boru mesta ima za 20 polaznika

548
0
Policija
Foto ilustracija: zajecar.info

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO). Svi zainteresovani mogu se prijaviti zaključno sa 8. julom 2019. godine, na ovaj konkurs.

Konkurs je raspisan za 10 polaznika za Policijsku upravu Bor i 10 polaznika za Policijsku upravu Zaječar.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Kandidat mora imati završenu srednju školu, u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije, Kriminalističko- policijskog univerziteta (KPU). Neophodno je da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina starosti ukoliko je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Kandidat mora da poseduje i važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, zatim da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Obuka u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici